top of page

Irenka a veliký strom

„Irenka a veliký strom“ je pohádkový příběh o Irence, která se vydá na svou pouť za velikým stromem.

K této výpravě ji ve snu vybídne strom, který je zasažen bleskem. Irenka aniž by věděla, kam jde, jaký je její cíl (za čím putuje), se vydává na cestu.

Na cestě potkává skřítka Gradona, který ji téměř celou cestu doprovází.

Irenka zažívá na své cestě nejrůznější dobrodružství, kde zakouší strach, smutek, nedůvěru, odloučení, samotu apod.

V průběhu cesty začíná tušit kam vlastně putuje – za velikým stromem.

Zjišťuje, že její cesta je cestou jejího života, že skrze sama sebe se nakonec setkává i s velikým

stromem. A ačkoliv je zdánlivě u cíle, zjišťuje, že cílem je její životní cesta, ta neustálá pouť za tím, co je v ní nejhlubší a co ji táhne ke svobodě.

Napsala jsem a vydala vlastním nákladem 2005.

Ukázka / Ilustrace

18slon.JPG

Tam, kam letí havrani

Příběh vypráví o dlouhé a dobrodružné pouti dívky Anny a chlapce Jana. Putování začíná jejich tajemným setkáním. Společně se vydávají na cestu, na níž procházejí zvláštními krajinami a místy a potkávají nejrůznější lidi a bytosti. Jejich společníky a průvodci se stávají havrani, zvláště pak havran Nestor. Postupně se odkrývá důvod jejich cesty, kterým je hledání ztraceného pokladu.

Vyprávěním prolíná postava panovačné princezny Pé, která také cosi hledá a nutí své poddané, aby se vydávali na pouť za tím, po čem touží ona.

Příběh je plný tajemství a otázek. Co je vlastně ten poklad, který hledají? Kdo ho ztratil? Kdy a jak? Je vůbec v lidských silách ho znovu najít? Co má Jan společného s princeznou a jejími poutníky? Kdo je vlastně princezna Pé?

Ukázka / Ilustrace

bottom of page